inforegio europa gov.ro mdrt primaria-fagaras fonduri UE
Luni-Duminica:10.00-17.00 0268.210000 info@turism-fagaras.ro
EnglishFrenchGermanRomanian

Rezervaţia Naturală Dumbrava Vadului

    Rezervaţia botanică „Poiana narciselor” din Dumbrava Vadului, cu o suprafaţă de 400 ha, este considerată printre cele mai înalte rezervaţii de acest fel din Europa. Situată la poalele munţilor Făgăraş, în apropierea localităţii Şercaia, în perimetrul unei foste păduri de stejar (veche de peste 100 de ani), cu poieni mari, se caracterizează prin neobişnuita abundenţă a narciselor în lunile mai – iunie. In preajma sărbătorii Sfinţilor Constantin şi Elena – 21 mai – aici are loc Festivalul Narciselor.

    Dumbrava Vadului cunoscută și sub numele de Poiana Narciselor, Dumbrava Narciselor, precum și sub numele, folosit mai ales de localnici, Pădurea Vadului, este o arie protejată de interes național, ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic) situată în județul Brașov, comuna Șercaia, pe teritoriul satului Vad.

 

Mod de acces

    Dumbrava Vadului este situată în partea central-vestică a județului Brașov, la 3 km spre sud-vest de satul Vad și este străbătută de drumul comunal DC65 (șosea asfaltată)

 

Descriere

    Rezervație naturală a fost declarată arie protejată prin Legea nr. 5, din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate), unde la poziția 2.250 (Rezervații și monumente ale naturii), se află înscrise „Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului Comuna Șercaia, satul Vad”, cu suprafața de 394,90 hectare.

    Rezervația naturală cu o suprafață de 394,90 ha, reprezintă o arie naturală acoperită cu pădure de stejar și poieni unde vegetează o specie de narcisă (Narcissus poeticus ssp. radiiflorus) ocrotită prin lege.

    Această zonă cu păduri de stejar și poieni multe se caracterizează prin abundența narciselor, plante favorizate în primul rând de solul podzolic cu urme de mlaștină și de umbra slabă a arborilor. Primăvara, în luna mai, printre stejari, înfloresc milioane de narcise, printre care și specia de Narcissus radiiflorus, cunoscută de localnici sub denumirea de coprine.

    Pe acest amplasament se desfășoară anual, în luna mai, „Festivalul Narciselor”. Din păcate, prin culesul abuziv și „industrial” al narciselor, prin vandalism, acestea și-au restrâns foarte mult aria de apariție.

 

Biodiversitate

    Aria naturală este suprapusă sitului Natura 2000 - Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului și dispune de șase clase de habitate naturale de interes comunitar (Păduri dacice de stejar și carpen; Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri; Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin; Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase; Pajiști aluviale din Cnidion dubii[5] și Pajiști de altitudine joasă) ce adăpostesc și conservă o gamă diversă de floră spontană și asigură condiții prielnice de viețuire mai multor specii din faună sălbatică a Munților Făgărașului (grupă montană ce aparține lanțului carpatic al Meridionalilor)

 


Galerie fotografii

LOCALIZARE PE HARTA


LOCALIZARE (prin coordonate GPS)