inforegio europa gov.ro mdrt primaria-fagaras fonduri UE
Luni-Duminica:10.00-17.00 0268.210000 info@turism-fagaras.ro
EnglishFrenchGermanRomanian

Agroturism si turism rural

    Numeroase sate din România dispun - prin cadrul lor pitoresc deosebit și prin gospodăriile lor confortabile, cu oameni ospitalieri și meșteşugari talentați - de un potențial turistic aparte.

    Agroturismul este o formă de turism - relativ recentă în România - ce a apărut din necesitatea găsirii unor soluţii de creștere a veniturilor gospodăriilor rurale prin valorificarea potențialului lor economic. Acest potențial se referă atât la excedentul de cazare existent în gospodăria țărănească -pregătit și amenajat special pentru primirea de oaspeți - cât și la bunurile și serviciile oferite de aceasta spre consumul persoanelor care vin în mediul rural pentru relaxare, odihnă și agrement.

    În funcție de ambientul natural, cultural și folcloric al regiunii, serviciile agroturistice oferite de gospodăriile ţărăneşti pot varia de la servirea mesei, servicii de însoțire și călăuză turistică pe anumite trasee sau iniţiere în anumite meşteşuguri tradiționale, la posibilitatea practicării unor sporturi sau asistării la o serie de obiceiuri tradiționale din gospodărie, localitate sau zonă (şezători, hore săteşti, colinde, hramuri bisericeşti, târguri tradiționale, spectacole folclorice, etc).

    

    Ferma agroturistica este o structură de primire pentru găzduire și servirea mesei ce funcţionează în cadrul unei gospodării țărăneşti și care asigură alimentația turiştilor cu produse proaspete din surse proprii și locale.

    În prezent, agroturismul în Țara Făgărașului este la început de drum. Chiar dacă locuitorii acestei regiuni au început să înţeleagă oportunitatea dezvoltării unei astfel de forme de turism, fermele agroturistice din Țara Făgăraşului nu sunt încă intrate în circuitul turistic.

    

    Turismul rural are o sferă de cuprindere mai largă decât agroturismul și dispune de o structură funcţională de servicii și cazare eterogenă. Această formulă de turism este promovată de structuri special amenajate, în jurul cărora se desfăşoară activităţi de turism specializate. Veniturile obţinute au un caracter permanent, iar serviciile sunt asigurate de un personal angajat și specializat. Dintre structurile turismului rural fac parte: pensiuni turistice, moteluri, camping-uri, tabere școlare, sate de vacanță, tabere de creație artistică sau pentru activităţi ecologice.

    

    Pensiunile turistice sunt structuri de primire pentru găzduire și primirea mesei care funcţionează în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente și care asigură, în spații special amenajate, cazarea turiștilor și servicii de pregătire și servire a mesei.

    În Țara Făgăraşului, astfel de pensiuni pot fi întâlnite pe Valea Sâmbetei, Valea Dejani, Valea Breaza sau Sebeş, în apropierea Făgăraşului. Câteva exemple în aceasta direcţie ar putea fi :

    Complexul Nicodor și Pensiunea Ana - situate pe Valea Sâmbetei, în locuri liniștite și primitoare, oferă turiștilor excelente condiţii de cazare, precum și posibilitatea petrecerii timpului liber descoperind frumuseţile muntelui; acces din localitatea Sâmbăta de Jos (14,5 km din DN1) sau din orașul Victoria (11 km pe drumul forestier).

    

    Cabana Dejani - relaxare totală într-o ambiență deosebită, aer curat și atmosferă de vis; acces din Făgăraș, pe drumul ce trece prin satele Hurez și Săsciori, se ajunge în satul Dejani, de unde se urcă puțin spre munte.

    

    Pensiunea Valea Căruntei 14 si Pensiunea Colții Brezei - situate în apropierea satului Breaza (70 km de Braşov, 20 km de Făgăraș), aproape de pădure, oferă un cadru intim și liniștit, excelente condiții de cazare și posibilitatea de a face excursii în zona muntelui sau pe Valea Prahovei.

    

    

    Nu sunt decât câteva - dar dintre cele rnai reprezentative - pensiuni turistice din zona Țării Făgăraşului. Turiștii au ocazia de a descoperi și altele vizitând zona.